Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Przedborzu
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2023, bieżące, menu 43 - BIP - Urząd Miejski w Przedborzu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

2023

Zarządzenie Nr 0050.1.2023 (tajemnica służbowa)

Zarządzenie Nr 0050.2.2023 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Przedbórz na rok 2023

Zarządzenie Nr 0050.3.2023 w sprawie określenia szczegółowości rozliczania, przekazywania dopłaty udzielanej Zakładowi Komunalnemu w Przedborzu Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarządzenie Nr 0050.4.2023 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego z budżetu gminy dla organizacji pozarządowej

Zarządzenie Nr 0050.5.2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2023

Zarządzenie Nr 0050.6.2023 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego z budżetu gminy dla organizacji pozarządowej

Zarządzenie Nr 0050.7.2023 w sprawie organizacji wyborów sołtysa na terenie gminy Przedbórz

Zarządzenie Nr 0050.8.2023 w sprawie przyjęcia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Przedbórz w 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050.9.2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2023

Zarządzenie Nr 0050.10.2023 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w piątym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 402, obręb Piskorzeniec, gmina Przedbórz

Zarządzenie Nr 0050.11.2023 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w piątym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 404/3, obręb Piskorzeniec, gmina Przedbórz

Zarządzenie Nr 0050.12.2023 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Przedbórz

Zarządzenie Nr 0050.13.2023 w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 pn.: "Budowa odcinka drogi gminnej- ul. Turystyczna w Przedborzu"

Zarządzenie Nr 0050.14.2023 w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 pn.: "Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - plac zabaw"

Zarządzenie Nr 0050.15.2023 w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeleźnica"

Zarządzenie Nr 0050.16.2023 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych w przypadku jego nieobecności

Zarządzenie Nr 0050.17.2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2023

Zarządzenie Nr 0050.18.2023 w sprawie analizy zagrożeń dla osób przebywających na obszarach wodnych Gminy Przedbórz, w tym identyfikacja miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji

Zarządzenie Nr 0050.19.2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2023

Zarządzenie Nr 0050.20.2023 w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 pn.: "Odłapywanie bezdomnych zwierząt oraz sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Przedbórz"

Zarządzenie Nr 0050.21.2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2023

Zarządzenie Nr 0050.22.2023 w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 pn.: "Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Przedborza z podziałem na części"

Zarządzenie Nr 0050.23.2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2023

Zarządzenie Nr 0050.24.2023 w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeleźnica"

Zarządzenie Nr 0050.25.2023 w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Przedbórz"

Zarządzenie Nr 0050.26.2023 w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 pn.: "Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - plac zabaw"

Zarządzenie Nr 0050.27.2023 w sprawie powołania komisji celem ustalenia warunków mieszkaniowych osób ubiegających się o lokal mieszkalno-socjalny w Przedborzu przy ul. Koneckiej 47/6 m. Przedbórz

Zarządzenie Nr 0050.28.2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych

Zarządzenie Nr 0050.29.2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2023

Zarządzenie Nr 0050.30.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu inwentaryzacji na lata 2020 - 2024

Zarządzenie Nr 0050.31.2023 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w szóstym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 402, obręb Piskorzeniec, gmina Przedbórz

Zarządzenie Nr 0050.32.2023 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w szóstym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 404/3, obręb Piskorzeniec, gmina Przedbórz

Zarządzenie Nr 0050.33.2023 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej znajdujących się na terenie kąpieliska "Zbiornik wodny Przedbórz"

Zarządzenie Nr 0050.34.2023 w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z modernizacją drogi na odcinku Góry Mokre - Góry Suche"

Zarządzenie Nr 0050.35.2023 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przedborzu

Zarządzenie Nr 0050.36.2023 w sprawie powołania komisji celem ustalenia zużycia paliwa dla pojazdu mechanicznego będących własnością Gminy Przedbórz

Zarządzenie Nr 0050.37.2023 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych

Zarządzenie Nr 0050.38.2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu

Zarządzenie Nr 0050.39.2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Muzeum Ludowego w Przedborzu

Zarządzenie Nr 0050.40.2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przedborzu

Zarządzenie Nr 0050.41.2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2023

Zarządzenie Nr 0050.42.2023 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych, Góry Mokre 94A, 97-570 Przedbórz

Zarządzenie Nr 0050.43.2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych

Zarządzenie Nr 0050.44.2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2023

Zarządzenie Nr 0050.45.2023 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 9, obręb 5, miasto Przedbórz

Zarządzenie Nr 0050.46.2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2023

Zarządzenie Nr 0050.47.2023 w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 pn.: "Przebudowa schodów oraz montaż monitoringu w parku przy ul. Krakowskiej w Przedborzu"

Zarządzenie Nr 0050.48.2023 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych

Zarządzenie Nr 0050.49.2023 w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Ludowego w Przedborzu

Zarządzenie Nr 0050.50.2023 w sprawie normy zużycia paliwa dla pojazdu mechanicznego będącego własnością Gminy Przedbórz

Zarządzenie Nr 0050.51.2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2023

Zarządzenie Nr 0050.52.2023 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych, Góry Mokre 94A, 97-570 Przedbórz

Zarządzenie Nr 0050.53.2023 zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta Przedborza Nr 97/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Przedborzu

Zarządzenie Nr 0050.54.2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2023

Zarządzenie Nr 0050.55.2023 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Przedborza

Zarządzenie Nr 0050.56.2023 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 9, obręb 5, miasto Przedbórz

Zarządzenie Nr 0050.57.2023 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. ewidencji ludności

Zarządzenie Nr 0050.58.2023 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy- podinspektor ds. promocji

Zarządzenie Nr 0050.59.2023 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 0050.60.2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2023

 

Zarządzenie Nr 0050.63.2023 w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 pn.: "Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Przedborza z podziałem na części"

Zarządzenie Nr 0050.64.2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2023

Zarządzenie Nr 0050.65.2023 w sprawie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.66.2023 w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą na terenie gminy Przedbórz

Zarządzenie Nr 0050.67.2023 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego/najmu gruntów znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości

Zarządzenie Nr 0050.68.2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2023

Metryka

sporządzono
2023-01-16 przez Paweł Kluska
udostępniono
2023-01-16 15:23 przez Nowicki Paweł
zmodyfikowano
2023-07-31 11:44 przez Nowicki Paweł
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
155
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.